Главная / Журнал / Номера
"Роднае слова" 12/2011
Загрузить в формате PDF

"Роднае слова" 12/2011

ДА 120-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ
МАКСІМА БАГДАНОВІЧА

Трус Мікола. Веліч і хараство беларускай класікі: Да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча
Трус Мікола. Энцыклапедыя “Максім Багдановіч”: Пераемнасць традыцый, гісторыя стварэння
Запартыка Ганна. “…Светлы ж след будзе вечна жывым”: Да гісторыі архіўнай спадчыны Максіма Багдановіча
Петрушкевіч Ала. Максім Багдановіч і Гародня
Гарэлік Ніна. Аўтографы Максіма Багдановіча
Станкевіч Роза. “Маёвая песня” Максіма Багдановіча гучыць па-балгарску і па-руску
Трухан Ала. Зваротак. Спосабы выражэння зваротка: Урок беларускай мовы (VIII клас) [на прыкладзе вершаў М. Багдановіча]
Томашава Святлана. Жыццёвы і творчы шлях Максіма Багдановіча: Урок беларускай літаратуры (IХ клас)
Сержан Наталля. Хто мы такія? Што мы за народ?: Літаратурная вечарына, прысвечаная 120-годдзю з дня нараджэння Максіма Багдановіча
Астаповіч Галіна. “І застаўся ты ў нашых душах…”: Сцэнарый паэтычна-музычнай гасцёўні

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Сабуць Аліна. “Мая зямля – адна загадка”: Творчыя вандроўкі паэта Генадзя Пашкова
Жыбуль Віктар. Замужам за “антысавецкім агітатарам”: Штрыхі да жыццяпісу Ганны Брэскай

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Міхайлаў Павел. Назвы братавай у беларускай дыялектнай мове
Ламака Павел. Развіццё французска-беларускага празаічнага перакладу ў даваенны перыяд
Хахлова Ірына. Структурна-семантычная характарыстыка словаўтваральных гнёздаў полісемантычных назоўнікаў: Лексіка-семантычная група “Расліны”
Арцёмава Вольга. Беларускiя i англiйскiя фразеалагiзмы са значэннем ‘перамяшчэнне ў прасторы’: Параўнальна-супастаўляльны аспект
Кур’яновіч Юрый. Беларусізацыя праваахоўных органаў у 1920-я гг.

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Трус Мікола. “Любіць і шанаваць роднае слова…”: Інтэрв’ю з Вольгай Кузьміч
Маскевіч Алена. Зімовая калядная казка: Сцэнарый тэатралізаванага прадстаўлення

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Жаўрыды герба “Радван”
Ваданосава Фаіна. Няспыннае жыццёвае гарэнне: Да 120-годдзя Уладзіславы Луцэвіч
Вароніна Наталля. Пераемнасць традыцый рускай вакальнай школы М. Глінкі і яго паслядоўнікаў у сучаснай беларускай вакальнай школе
Бінь Чжан. Опера “Раўніна” як знакавая з’ява ў працэсе прафесіяналізацыі кітайскага опернага мастацтва

Адрасы педагагічнага майстэрства. Драбеня Ф. Слова пра настаўніка [Алена Копач]
Літаратурны ветразь. Ермашкевіч Б. Журба па Максіму. Васількі Максіму Багдановічу
Паэтычная старонка. Багдановіч М. Зімой “Свечка бліскучая ззяе…” “Краю мой родны! Як выкляты Богам…”. “Добрай ночы, зара-зараніца!” “Ужо пара мне дадому збірацца…”. Брэская Г. Сава. Зімовае. Настурцыі. “Сады цьвітуць…”. Над вазёрамі Быліна Я. “К нам сумная вестка прыляцела…” Цыхун А. Максіму Багдановічу Янішчыц Я. Ялта 1917
Кола гадоў: Каляндар на 2012 год
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2012 год: люты
Паказальнік матэрыялаў, змешчаных у часопісе за 2011 год
Крыжаванка. Карпыза І. З Новым годам!