"Роднае слова" 2/2014

"Роднае слова" 2/2014

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Ярац Алег, Ярац Віктар. Балючая балада: Да стагоддзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова 3
Якавенка Наталля. Прыклад хуткага росту: Аўтапераклады Аркадзя Куляшова 6
Жыбуль Віктар. “Пружанскі барон”: Жыццё і творчасць Алеся Гародні. Заканчэнне 9
Трус Мікола. Шаўчэнкаўскія рарытэты і невядомыя аўтографы Янкі Купалы  12
Рымарчук Надзея. Узаемадзеянне мастацка-публiцыстычнага тэксту і фатаграфiчнай выявы ў кнiзе “Дзiця Чарнобыля” Мэрле Хiльбк 15
Зарэцкая Вера. З клопатам пра сёння і заўтра беларусаў: Прыгодніцкая проза Зінаіды Дудзюк 20
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Жыганава Алена, Кудраватых Ірына. “І немагчымае магчыма таму, хто ўзяў рубеж круты…”: Васілю Старычонку – 60 26
Старычонак Васіль. Другасныя ментальныя намінацыі: На матэрыяле ад’ектыўнай лексікі 28
Каўрус Алесь. З абсягу ўжывання тэрмінаў. Не толькі лінгвістычных. Заканчэнне 31
Пятрова Наталля. Графічнае вылучэнне лексем у тэкстах Міхася Зарэцкага  37
Галуза Ірына. Язэп Драздовіч – лексікограф 40
Міхайлаў Павел. Прыгаршчы залацінак у лексічныя каралі Брэстчыны: Пра слоўнік Валянціны Касцючык 44
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Шарко Вольга. Паэма “Бандароўна” Янкі Купалы: Урок беларускай літаратуры (ІХ клас) 47
Куліковіч Уладзімір. Матывацыя арфаграфічна граматнага пісьма па-беларуску сярод школьнікаў і студэнтаў 50
Гаўрош Ніна, Савіцкая Ірына. Семантыка-функцыянальныя тыпы намінатыўных сказаў 55
Мотрэнка Таццяна. Засваенне ключавых паняццяў тэорыі журналістыкі на факультатыўных занятках 58
Кныш Марыя. Аналітычная культура педагога: Умовы фарміравання  60
Сукора Людміла. Біяграфія і творчасць Аркадзя Куляшова: Тэст (Х клас) 62
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Рубашная Лера. Сцэнарый спектакля паводле рамана “Каласы пад сярпом тваім” Уладзіміра Караткевіча. Заканчэнне 65
Сукора Людміла. “Ёсць у паэта свой аблог цалінны…”: Інтэлектуальная гульня, прысвечаная жыццю і творчасці Аркадзя Куляшова (ХІ клас) 72
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Кушнярэвіч Аляксандр. Нямецка-беларускія мастацкія сувязі ХІ – пачатку XХІ ст. Заканчэнне 75
Лабачэўская Вольга. Карункі “на клёцках”, “анталяжы і фарботы”: Да гісторыі развіцця карункапляцення на Беларусі. Заканчэнне 79
Бароўская Ірына. “Парушыўшы законы прыцягнення…”: Песенна-паэтычная спадчына Аркадзя Куляшова 82
Казакова Ірына. Вясельныя абрады беларусаў і кітайцаў (вяселле і дзіехун)  84
Падліпская Зоя. “Галоўная мэта майго жыцця”: Інтэрв’ю з Анатолем Статкевічам-Чабаганавым 88
Дудзюк Зінаіда. Здань забытага міфа. Працяг 92
 
Крытыка і бібліяграфія. Шматкова І. Біяграфія Галіны Каржанеўскай у вершах і нарысах: Пра кнігу “Што варта радасці і слёз…” Г. Каржанеўскай (22). Трус М. Сусветная паэзія па-ўкраінску: Пра кнігу “Выбраныя творы” П. Тычыны (24).
Перазовы. Трус М. “Слова” ў аснове ўкраінска-беларускай узаемнасці (25).
Паэтычная старонка. Тычына П. “Да мовы дакранешся – мякка…” (пер. М. Трус) (24).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён. Красавік (23, 36).
Крыжаванка. Целеш Л. “І кружыцца планета Куляшова” (96).