Галоўная / "Роднае слова" на старонках СМI
Наш часопіс як малады арганізм – развіваецца і сталее

Наш часопіс як малады арганізм – развіваецца і сталее

НАШ ЧАСОПІС – ЯК МАЛАДЫ АРГАНІЗМ: РАЗВІВАЕЦЦА І СТАЛЕЕ
Алесь Бельскі, галоўны рэдактар часопіса “Беларуская мова і літаратура”
             Часопіс “Роднае слова” – наш першы і старэйшы філалагічны часопіс з культуралагічнай накіраванасцю. Ён забяспечвае інтэграцыю філалогіі з мастацтвам і культурай, прытым у самым шырокім кантэксце – як нацыянальным, так і сусветным.
             Поўная версія артыкула на сайце http://www.zvyazda.minsk.by/ru/archive/article.php?id=98035&idate=2012-06-05